Scratch

Domaci zadatak možete preuzeti ovde.

Korisni sajtovi:

Excel

Sve vežbe koje budemo radili možete preuzeti na ovoj strani:

vežba1, vežba2, vežba3, vežba4, vežba5, vežba6 (urađena), vežba7, vežba8 (urađena), vežba9 (urađena), vežba10 (urađena),  …

Praktikum 1

Vežbe koje budemo radili u vezi sa pravljenjem animacija u Adobe Flash-u možete preuzeti ovde.

Word

Sve vežbe koje smo radili možete preuzeti ovde:

vežba1, vežba2, vežba3, vežba4, vežba5_nesređena (sređena), vežba6, vežba7, vežba8, vežba9_nesređena (sređena)…

O radu sa sekcijama vam može koristiti sledeći video.

Praktikum 2

Vežbe u vezi sa Delphi aplikacijama možete preuzimati na sledećim adresama:

PowerPoint

Vežba1 (Uputstvo), Vežba2, Vežba3, Vežba4, Vežba5 (Uputstvo), Vežba6 (Uputstvo), Vežba7, Vežba8, Igra Asocijacije, Igra memorije, …

Windows prečice

Spisak najčešće korišćenih prečica u Windows-u možete preuzeti ovde.